Starkstrom 400V Kabel 16A, 20m

ab 10,00 

Kraftstrom 400V Kabel, 16A, 20m, 3 x im Bestand

Beschreibung

Starkstrom 400V Kabel 16A, 20m

Starkstrom 400V Kabel 16A, 20m