Starkstrom Kabel 400V 16A, 10m

ab 5,00 

Kraftstrom 400V Kabel 16A, 10m

Beschreibung

400V Kabel 16A  Starkstromkabel 16A, 10m